Tjänster

Grävning/schaktning
Med våra hjul- och bandgrävmaskiner utför vi alla typer av markentreprenader:

  • Grunder
  • VA-arbeten
  • Kabelschakter
  • Dränering
  • Vägbygge
  • Vägunderhåll
  • Tomtplanering
  • ... m.m.

Vi utför även

I samband med våra markentreprenader utför vi även sprängningar, där det behövs. Vintertid utför vi snöröjning med våra två traktorer.


Grus och jord
Vi har försäljning av matjord och grus, som vi levererar åt både privatpersoner och bygg- och anläggningsföretag.


Transport
Vi utför diverse transporter med lastväxlarbil.